• Welcome to Tenzing Pacific Services
Bạn Muốn Nắm Kiểm Soát… Nhưng Liệu Bạn Có Thể?

Bạn Muốn Nắm Kiểm Soát… Nhưng Liệu Bạn Có Thể?

“Thị trường chứng khoán là công cụ chuyển tiền từ người thiếu kiên nhẫn sang người kiên nhẫn” (Warren Buffet)   Chúc mừng năm mới mọi người. Giống như nhiều người trên khắp thế giới, tôi chắc chắn rằng lễ kỷ niệm của mọi người đã bị hoãn vì đại dịch. Covid-19 vẫn gây ra […]
Read more
Patrik Shore Tenzing Pacific Services

Patrik Shore

Senior Advisor
From Sweden & New Zealand
7 years' insurance experience
Joined Tenzing in 2019
Crim Science
Speaks English and Swedish

Speciality:
- Savings Plans
- Health Insurance
- Life Insurance