Insurances Options

Các dịch vụ bảo hiểm cá nhân và doanh nghiệp của chúng tôi

Dịch vụ đặt khách hàng lên trên hết dành cho những ai cần bảo hiểm của mình được quản lý hiệu quả.

Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm nhà cung cấp phù hợp nhất với chính sách dành cho nhu cầu và kinh phí riêng của bạn.

Patrik Shore Tenzing Pacific Services

Patrik Shore

Senior Advisor
From Sweden & New Zealand
7 years' insurance experience
Joined Tenzing in 2019
Crim Science
Speaks English and Swedish

Speciality:
- Savings Plans
- Health Insurance
- Life Insurance