Bảo hiểm Y tế
PassportCard

Cuộc cách mạng bảo hiểm thời gian thực

Hợp tác với Allianz, PassportCard tạo nên thay đổi trong ngành bảo hiểm y tế quốc tế. Chỉ cần nạp tiền vào thẻ PassportCard của bạn trước khi đến bệnh viện và sau đó chỉ cần quẹt thẻ khi đến lúc thanh toán, tránh những rắc rối của quy trình yêu cầu bồi thường thông thường.

PassportCard Health Insurance

Các tính năng

Được thiết kế cho người di cư
Linh động trên toàn thế giới
Mức lợi ích cao
Gói thai sản hợp lý
Sử dụng ứng dụng của bạn và nạp tiền vào thẻ trước khi đến gặp bác sĩ
Không tính phí trả góp
Thưởng từ việc giới thiệu bạn bè
PassportCard Insurance
bảo hiểm sức khỏe PassportCard
Nhấp để xem toàn bộ PDF

Thông tin chính

PassportCard là một nhà cung cấp quốc tế tập trung vào khách hàng người nước ngoài và gia đình của họ. Các chính sách của họ có thể được áp dụng trên toàn thế giới cho khách hàng mới từ 64 tuổi trở xuống tại thời điểm đăng ký.

PassportCard có 5 khu vực định giá dựa trên hồ sơ rủi ro của quốc gia cư trú của bạn. Bạn sẽ được chia trả ở mọi quốc gia trong khu vực của mình + (các) khu vực bên dưới gói của bạn. Bạn cũng có tùy chọn nâng cấp lên Toàn cầu, ngoại trừ Hoa Kỳ.

PassportCard có 3 gói:

 • Essential
 • Preferred
 • Elite

Essential là gói nội trú cơ bản với giới hạn cao. Preferred cung cấp đầy đủ các quyền lợi, bao gồm cả thai sản. Elite cung cấp các lợi ích tương tự như Preferred, chỉ ở cấp độ cao hơn. Với PassportCard, bạn có thể bổ sung nha khoa và các dịch vụ sơ tán mở rộng.

Popular

Đối tác thanh toán trực tiếp

Bất kỳ bệnh viện hoặc phòng khám nào trong khu vực bảo hiểm của bạn chấp nhận thanh toán thẻ!!!!

Định giá mẫu cho người 35 tuổi

Essential

$ 109 / Tháng
 • Giới hạn $1,000,000
 • Nội trú + Sơ tán
 • Ngoại trú
 • Kiểm tra hằng năm
 • Thai sản

Preferred

$ 182 / Tháng
 • Giới hạn $1,000,000
 • Nội trú + Sơ tán
 • Ngoại trú
 • Kiểm tra hằng năm $750
 • Thai sản
Phổ biến

Elite

$ 202 / Tháng
 • Giới hạn $1,000,000
 • Nội trú + Sơ tán
 • Ngoại trú
 • Kiểm tra hằng năm $750
 • Nha khoa $2,200

Chiết khấu cá nhân

Gia đình 4 thành viên
5%
Gia đình 5 thành viên
10%
Gia đình 6+ thành viên
15%
$1,000 được khấu trừ
15%

Tài liệu

Patrik Shore Tenzing Pacific Services

Patrik Shore

Senior Advisor
From Sweden & New Zealand
7 years' insurance experience
Joined Tenzing in 2019
Crim Science
Speaks English and Swedish

Speciality:
- Savings Plans
- Health Insurance
- Life Insurance