Team members

Đội Ngũ Tư Vấn

Nhân tài là nền móng của một doanh nghiệp thành công. Đội ngũ tư vấn của chúng tôi #1 là những con người tuyệt vời #2 chỉ làm những gì tốt nhất cho khách hàng.

Quinn Miller

Quinn Miller download

Giám Đốc Điều Hành
Craig McAvinue

Craig McAvinue thai flag

Giám Đốc Quản Lý Tài Sản
Ian Comandao

Ian Comandao download

Trưởng Phòng Bảo Hiểm Sức Khỏe
Patrik Shore Tenzing Pacific Services

Patrik Shore download

Chuyên Viên Tư Vấn Cấp Cao
Hunter Deems

Hunter Deems download

Chuyên Viên Tư Vấn Cấp Cao
Nhu Nguyen2

Nhu Nguyen download

Chuyên Viên Tư Vấn Cấp Cao
Geoffrey Mann

Geoffrey Mann download

Chuyên Viên Tư Vấn
Romain Camillo TPS

Romain Camillo thai flag

Chuyên Viên Tư Vấn Cấp Cao
Nancy Dao

Nancy Dao download

Chuyên Viên Tư Vấn
Johannes Heikkila

Johannes Heikkila download

Chuyên Viên Tư Vấn
Man Truong

Mia Truong download

Chuyên Viên Tư Vấn
Circle 7 2

Russell Watts thai flag

Chuyên Viên Tư Vấn
Customer Support

Đội Ngũ CSKH Được
Đánh Giá 5 Sao

Tham Gia Cùng Chúng Tôi! Trở Thành Môi Giới Độc Lập

Join Us
Patrik Shore Tenzing Pacific Services

Patrik Shore

Senior Advisor
From Sweden & New Zealand
7 years' insurance experience
Joined Tenzing in 2019
Crim Science
Speaks English and Swedish

Speciality:
- Savings Plans
- Health Insurance
- Life Insurance