Team members

Đội Ngũ Tư Vấn

Nhân tài là nền móng của một doanh nghiệp thành công. Đội ngũ tư vấn của chúng tôi #1 là những con người tuyệt vời #2 chỉ làm những gì tốt nhất cho khách hàng.

Quinn Miller

Giám Đốc Điều Hành

Craig McAvinue

Giám Đốc Quản Lý Tài Sản

Ian Comandao

Trưởng Phòng Bảo Hiểm Sức Khỏe
Patrik Shore Tenzing Pacific Services

Patrik Shore

Chuyên Viên Tư Vấn Cấp Cao
Hunter Deems

Hunter Deems

Chuyên Viên Tư Vấn Cấp Cao

Nhu Nguyen

Chuyên Viên Tư Vấn Cấp Cao

Geoffrey Mann

Chuyên Viên Tư Vấn

Romain Camillo

Chuyên Viên Tư Vấn Cấp Cao

Nancy Dao

Chuyên Viên Tư Vấn
Johannes Heikkila

Johannes Heikkila

Chuyên Viên Tư Vấn
Customer Support

Đội Ngũ CSKH Được
Đánh Giá 5 Sao

Tham Gia Cùng Chúng Tôi! Trở Thành Môi Giới Độc Lập

Patrik Shore Tenzing Pacific Services

Patrik Shore

Senior Advisor
From Sweden & New Zealand
7 years' insurance experience
Joined Tenzing in 2019
Crim Science
Speaks English and Swedish

Speciality:
- Savings Plans
- Health Insurance
- Life Insurance