Đội Ngũ Nhân Viên: Craig McAvinue

Craig McAvinue

Giám Đốc Quản Lý Tài Sản
• Đến từ Vương Quốc Anh
• 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và bảo hiểm
• Di cư đến Thái Lan từ 2015
• Kế toán Công chứng chuyên nghiệp
• Có cách tiếp cận toàn diện trong tư vấn khách hàng

Kĩ năng chuyên ngành:
- Đầu tư trọn gói
- Kế hoạch Tích lũy
- Lương hưu
- Bảo Hiểm Sức Khỏe và Bảo Hiểm Nhân Thọ
Patrik Shore Tenzing Pacific Services

Patrik Shore

Senior Advisor
From Sweden & New Zealand
7 years' insurance experience
Joined Tenzing in 2019
Crim Science
Speaks English and Swedish

Speciality:
- Savings Plans
- Health Insurance
- Life Insurance