Đội Ngũ Nhân Viên: David Mills

David Mills Tenzing Profile 04 3 circle

David Mills thai flag

Chuyên Viên Tư Vấn
• Làm việc tại Thái Lan từ 2003
• Có kinh trong Ngành Dịch vụ Tài chính từ 2001
• Thành viên của Viện Bảo hiểm Công chứng
Patrik Shore Tenzing Pacific Services

Patrik Shore

Senior Advisor
From Sweden & New Zealand
7 years' insurance experience
Joined Tenzing in 2019
Crim Science
Speaks English and Swedish

Speciality:
- Savings Plans
- Health Insurance
- Life Insurance