Đội Ngũ Nhân Viên: Geoffrey Mann

Geoffrey Mann

Geoffrey Mann

Chuyên Viên Tư Vấn
• Đến từ Hoa Kỳ
• Am hiểu về Quyền trợ cấp nhân viên và tuân thủ bảo hiểm
• Gia nhập vào đội ngũ Tenzing từ năm 2019
• Chứng chỉ Luật Hoa Kỳ

Kĩ năng chuyên ngành:
- Sức Khỏe Cá Nhân
- Sức Khỏe Doanh Nghiệp
- Bảo Hiểm Nhân Thọ
Patrik Shore Tenzing Pacific Services

Patrik Shore

Senior Advisor
From Sweden & New Zealand
7 years' insurance experience
Joined Tenzing in 2019
Crim Science
Speaks English and Swedish

Speciality:
- Savings Plans
- Health Insurance
- Life Insurance