Đội Ngũ Nhân Viên: Ian Comandao

Ian Comandao

Ian Comandao

Trưởng Phòng Bảo Hiểm Sức Khỏe
• Đến từ Philippines
• MBA từ Đại học Duke
• Di cư đã 20 năm
• Làm việc tại Tenzing từ năm 2018
• Thông thạo tiếng Anh, Philippines, Mandarin

Kĩ năng chuyên ngành:
- Bảo Hiểm Sức Khỏe Cá Nhân
- Bảo Hiểm Sức Khỏe Doanh Nghiệp
- Bảo Hiểm Kinh Doanh
- Nhóm Đồng Hệ
Patrik Shore Tenzing Pacific Services

Patrik Shore

Senior Advisor
From Sweden & New Zealand
7 years' insurance experience
Joined Tenzing in 2019
Crim Science
Speaks English and Swedish

Speciality:
- Savings Plans
- Health Insurance
- Life Insurance