Đội Ngũ Nhân Viên: Nhu Nguyen

Nhu Nguyen

Nhu Nguyen

Chuyên Viên Tư Vấn Cấp Cao
• Đến từ Việt Nam
• Gia nhâp Tenzing vào 2017
• Thông thạo tiếng Việt và tiếng Anh

Kĩ năng chuyên ngành:
- Bảo Hiểm Nhân Thọ và Sức Khỏe Tập Thể
- Bảo Hiểm Sức Khỏe Cá Nhân
- Bảo Hiểm Kinh Doanh
Patrik Shore Tenzing Pacific Services

Patrik Shore

Senior Advisor
From Sweden & New Zealand
7 years' insurance experience
Joined Tenzing in 2019
Crim Science
Speaks English and Swedish

Speciality:
- Savings Plans
- Health Insurance
- Life Insurance