Đội Ngũ Nhân Viên: Patrik Shore

Patrik Shore

Patrik Shore

Chuyên Viên Tư Vấn Cấp Cao
• Đến từ Thụy Điển và New Zealand
• 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm
• Gia nhập Tenzing vào năm 2019
• Thông thạo tiếng Anh và tiếng Thụy Điển

Kĩ năng chuyên ngành:
- Kế Hoạch Tích Lũy
- Bảo Hiểm Sức Khỏe Tập Thể
- Bảo Hiểm Nhân Thọ
Patrik Shore Tenzing Pacific Services

Patrik Shore

Senior Advisor
From Sweden & New Zealand
7 years' insurance experience
Joined Tenzing in 2019
Crim Science
Speaks English and Swedish

Speciality:
- Savings Plans
- Health Insurance
- Life Insurance