Đội Ngũ Nhân Viên: Quinn Miller

Quinn Miller

Quinn Miller

Giám Đốc Điều Hành
• Đến từ Hoa Kỳ
• Gia nhập Tenzing vào 2014
• Di cư đến Việt Nam đã 10 năm
• Bằng cấp về Tài chính & Doanh nhân

Kĩ năng chuyên ngành:
- Bảo Hiểm Sức Khỏe Tập Thể
- Bảo Hiểm Nhân Thọ
- Kế Hoạch Tích Lũy
Patrik Shore Tenzing Pacific Services

Patrik Shore

Senior Advisor
From Sweden & New Zealand
7 years' insurance experience
Joined Tenzing in 2019
Crim Science
Speaks English and Swedish

Speciality:
- Savings Plans
- Health Insurance
- Life Insurance