Đội Ngũ Nhân Viên: Romain Camillo

Romain Camillo TPS

Romain Camillo

Chuyên Viên Tư Vấn Cấp Cao
• 11 năm trong ngành Dịch vụ Bảo hiểm và Tài chính
• Di cư sang Thái Lan được 7 năm
• Gia nhập Tenzing vào 2020
• Thông thạo tiếng Pháp và tiếng Anh


Kĩ năng chuyên ngành:
- Bảo Hiểm Sức Khỏe
- Bảo Hiểm Nhân Thọ
- Kế Hoạch Tích Lũy
Patrik Shore Tenzing Pacific Services

Patrik Shore

Senior Advisor
From Sweden & New Zealand
7 years' insurance experience
Joined Tenzing in 2019
Crim Science
Speaks English and Swedish

Speciality:
- Savings Plans
- Health Insurance
- Life Insurance