Services

Bảo hiểm nhà ở

Bảo Hiểm Nhà Ở

bởi Ten Pac Home Insurance Bảo Hiểm Nhà Ở Tại Việt Nam Mua bảo hiểm nhà ở tại Việt Nam để bảo vệ nhà bạn và tài sản bên trong khỏi vô số hiểm nguy, bao gồm thiệt hại do hoả hoạn, mưa bão, trộm cướp và nhiều hơn nữa. Gói 1 Bảo Vệ Nhà […]
Read more
travel insurance

Bảo Hiểm Du Lịch

bởi Ten Pac Insurance Bảo hiểm sức khoẻ du lịch quốc tế Toàn thế giới trừ Mỹ tối đa $250,000 Nội trú, Ngoại trú, Vận chuyển cấp cứu, Quyền lợi du lịch Giấy xác nhận chi trả COVID 19 Chỉ từ $40 cho 4 tuần Theo tháng hoặc có thời hạn cụ thể $250 đồng […]
Read more
bảo hiểm quyền lợi nhân viên

Bảo Hiểm Quyền Lợi Nhân Viên

by Ten Pac Insurance Thu hút và giữ chân nhân tài với quyền lợi bảo hiểm hấp dẫn Bao gồm bảo hiểm sức khỏe và sinh mạng cho nhân viên Chính sách bảo hiểm tập trung chỉ với 2 nhân viên Chia cấp bậc bảo hiểm theo thâm niên, vị trí Quyền lợi thiết kế […]
Read more
bảo hiểm doanh nghiệp giá cả hợp lý

Bảo Hiểm Doanh Nghiệp

by Ten Pac Insurance Bảo vệ công ty, tài sản, và trách nhiệm pháp lý của bạn với chương trình bảo hiểm doanh nghiệp Nhiều bảo hiểm cho doanh nghiệp bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ Tư vấn chuyên nghiệp và dịch vụ khách hàng suốt năm Hệ thống nhà cung cấp uy tín Không […]
Read more
life insurance

Bảo Hiểm Nhân Thọ

by Ten Pac Insurance Bạn sẽ cần bảo hiểm nhân thọ nếu như bạn… Có người thân sống dựa vào thu nhập của bạn Có nợ cần tất toán hoặc các nghĩa vụ tài chính khác Đã có hoặc sẽ có gia đình riêng Là người trụ cột của công ty Có nợ tín dụng […]
Read more
international health insurance

Bảo Hiểm Sức Khỏe Quốc Tế

By Ten Pac Insurance Bảo vệ bản thân và gia đình khỏi chi phí y tế bất ngờ với bảo hiểm sức khỏe quốc tế Nhiều lựa chọn quyền lợi Bảo vệ trong nước, khu vực, hoặc toàn cầu Bảo lãnh viện phí toàn châu Á và thế giới Hỗ trợ bởi đại lý được […]
Read more
Patrik Shore Tenzing Pacific Services

Patrik Shore

Senior Advisor
From Sweden & New Zealand
7 years' insurance experience
Joined Tenzing in 2019
Crim Science
Speaks English and Swedish

Speciality:
- Savings Plans
- Health Insurance
- Life Insurance