Tài Khoản Ngân Hàng Quốc Tế

Mở một Tài Khoản Ngân Hàng Quốc Tế

Một tài khoản ngân hàng linh hoạt, được thiết kế cho công dân di cư toàn cầu, cho phép giao dịch thường xuyên bằng Thẻ ghi nợ Visa tuỳ chọn.

International Bank Account

Các Tính Năng Chính

Ngân hàng Standard ở Đảo Man
Tài khoản hiện hành
Thẻ ghi nợ Visa tuỳ chọn
Quyền hạn pháp lý kinh tế - chính trị đảm bảo
Mở từ xa
USD, GBP, EURO, AUD
Ngân hàng trực tuyến
Không giới hạn đối tượng
Standard Bank

Nhấn để biết thêm chi tiết:

Patrik Shore Tenzing Pacific Services

Patrik Shore

Senior Advisor
From Sweden & New Zealand
7 years' insurance experience
Joined Tenzing in 2019
Crim Science
Speaks English and Swedish

Speciality:
- Savings Plans
- Health Insurance
- Life Insurance