Phúc Lợi Nhân Viên

Gói bảo hiểm tốt cho nhân viên không chỉ giúp việc tuyển dụng và giữ chân nhân viên được hiệu quả hơn, mà còn thúc đẩy sự hài lòng của nhân viên, mang đến sự ổn định trường kỳ cho doanh nghiệp.

Odoo • Text and Image

Phúc Lợi Nhân Viên

Bảo Hiểm Sức Khỏe

Tận hưởng đặc quyền của đơn nhóm khi tham gia bảo hiểm sức khỏe doanh nghiệp. Các gói bảo hiểm được thiết kế riêng biệt theo số lượng nhân viên với mục tiêu là bảo hiểm cho nhân viên của bạn cho dù làm việc, sinh sống và du lịch ở bất cứ nơi đâu.

Bảo Hiểm Nhân Thọ

Bạn có thể mua một đơn riêng hoặc mua kèm theo bảo hiểm sức khỏe. Đảm bảo cho người thân của nhân viên bạn được hỗ trợ trong tình huống xấu nhất.

Odoo • Image and Text

Quỹ Hưu Trí Doanh Nghiệp

Các doanh nghiệp lớn mong muốn mở một quỹ hưu trí của công ty, để mang đến sự an tâm cho nhân viên khi biết rằng họ đang "đầu tư" cho việc hưu trí tương lại của mình

Odoo • Image and Text

Tài Khoản Tiết Kiệm dành cho Nhân Viên

Cung cấp cho nhân viên của bạn 1 phương tiện để tiết kiệm thu nhập của họ bằng tài khoản tiết kiệm quốc tế để họ sử dụng khi cần thiết

Odoo • Image and Text

Tài Khoản Ngân Hàng Nước Ngoài

Tài khoản ngân hàng theo đơn vị tiền tệ USD, Euro và GBP, bao gồm thẻ tín dụng Visa

Tư Vấn Quyền Lợi Nhân Viên 

"Nhân viên hài lòng, khách hàng tuyệt đối hài lòng"